| Start | Tłumaczenia | Mój profil | Użyteczne linki |

:: Informacja fachowa:: Infoserwis:: Infobroker ::

 

Jeżeli Państwo szukają, potrzebują...

- Literatury na określony temat
- Informacji wprowadzającej do jakiegoś obszaru tematycznego
- Informacji fachowej z jakiejś dziedziny (zob. tematy)
- Informacji na temat polsko-niemieckiej problematyki
- Adresów urzędów, ośrodków kultury czy nauki w Polsce lub Niemczech
- Zestawienia literatury lub informacji do pracy naukowej lub projektu

Jeżeli posiadacie
- Bibliotekę (także prywatną),
- Archiwum albo pokaźny zbiór dokumentów czy informacji
i potrzebujecie pomocy w uporządkowaniu i opracowaniu swoich zbiorów...

Jeżeli potrzebujecie wsparcia w uporządkowaniu i zarchiwizowaniu zgromadzonego zbioru w taki sposób, aby szybko i przejrzyście uzyskać informacje na temat własnych zasobów...

Chętnie pomogę w rozwiązaniu Państwa problemów!

Od poszukiwań w różnych źródłach do znalezienia, zgromadzenia, uporządkowania i zaprezentowania poszukiwanych informacji!

Na Państwa zamówienie zajmę się:

- wyszukaniem informacji (zgodnie z indywidualną potrzebą i zainteresowaniem) w internecie i bazach danych dostępnych online, oraz wykonaniem tematycznego zestawienia zebranych danych
- wyszukaniem relewantnych informacji w archiwach, ośrodkach dokumentacji i bibliotekach różnego typu w Polsce lub Niemczech
- uzupełniającym przeszukaniem tematycznym w polskiej i niemieckiej prasie fachowej
- przeprowadzeniem poszukiwań tematycznych w innych niż w.w. instytucjach naukowych, kulturalnych w Polsce lub Niemczech

Służę pomocą:

- w dotarciu do aktualnej literatury fachowej na określony temat
- przy wykonaniu zestawienia bibliograficznego do projektu lub pracy naukowej
- przy koordynacji prac projektowych

Od skanowania do wykonania elektronicznego katalogu!

Służę pomocą przy archiwizowaniu dokumentów wykonując m.in. takie prace, jak:

- Digitalizacja zbiorów
- Opracowanie danych o zbiorze i wykonanie katalogu (elektronicznego) w opraciu o systematykę lub/i indeks haseł/słów kluczowych
- koncepcyjne opracowanie i wykonanie prezentacji internetowej (Websites) przy współpracy z innymi ekspertami

Od chaosu nagromadzonych książek, dokumentów, informacji do przejrzystego systemu porządkującego dane o Państwa zbiorach!

Służę pomocą przy opracowaniu i uporządkowaniu zbioru Państwa książek, dokumentów, czy informacji w taki sposób, aby dane o zawartości zbioru były aktualne i łatwo wyszukiwalne.

- Opracowanie zgodnie z Państwa potrzebą i życzeniem systemu porządkującego ustawienie zbioru w przeznaczonym do tego pomieszczeniu, oraz przygotowanie zasad opracowywania i prezentowania danych o zbiorze
- Katalogowanie i rzeczowe opracowanie zbioru w oparciu o systematykę lub indeks haseł kluczowych dopasowanych do indywidualnych potrzeb użytkownika

Profil tematyczny:

- Dział ABDI (ABDI --> Archiwum, Biblioteka, Dokumentacja, Informacja)
- Kultura i wymiana kulturalna
- Historia, wiedza o kraju
- Polityka
- Literatura
- Media
- Tematyka polsko-niemiecka
- Genderstadis

Wyniki mojej pracy opracowuję w sposób kompetentny, przejrzysty i przesyłam - zgodnie z indywidualnym życzeniem - w formie papierowej, na nośnikach elektronicznych, jako E-Mail albo w formie prezentacji.
Zapytania proszę kierować na adres E-Mail: celina(at)cemak.de